·CAT      ESP      ENG      FRA

Fem comprensibles els escrits dels metges (de ciència certa)

A Words Together fem servir la nostra experiència i coneixements per ajudar els altres a millorar la rendibilitat dels seus propis negocis.

Serveis oferts:

check Traduccions de l'anglès, francès, castellà i català al català o al castellà
check Correcció/revisió
check Edició
check Traducció inversa
check Entrevistes cognitives

Camps d'especialització:

Veterinària

Medicina

Indústria de l'alimentació i productes lactis

Ramaderia

Zootècnia

Ciència

Biologia

Medi ambient

Ecologia

Cuina

Iolanda

La Iolanda, veterinària bilingüe amb 16 anys d'experiència, gaudeix ara de l'oportunitat de fer servir ambdues habilitats al mateix temps.

Les nostres tarifes varien en funció del tipus de projecte, la combinació d'idiomes, el grau d'especialització del text, el format del document original i els terminis de lliurament. Si voleu un pressupost sense compromís o teniu alguna pregunta, podeu enviar-me un correu electrònic o trucar-me per telèfon o skype.

·CAT      ESP      ENG      FRA

Sóc traductora autònoma i visc a Vilanova i la Geltrú.

Vaig estudiar i encara estudio idiomes, ja que és una de les meves passions. Vaig obtenir l'Advanced Certificate a Exeter, Anglaterra, durant la meva primera estada en aquest país, que va durar dos anys. Anteriorment, havia obtingut el Certificat d'études Françaises a la Universitat de Lausanne, Suïssa, on vaig viure una mica més d'un any. També a Exeter, vaig obtenir l'Advanced Level en italià i, anys més tard, de nou a Anglaterra, vaig iniciar estudis d'alemany i de xinès mandarí.

També sóc llicenciada en veterinària.

Després de llicenciar-me vaig treballar com a veterinària durant més de quinze anys a Espanya (Catalunya i Canàries), Suïssa (Lausanne) i Anglaterra (Exeter, Banbury i Gloucester). La major part de la meva carrera professional, doncs, s'ha desenvolupat en un ambient internacional.

Durant gran part d'aquest període i degut a la meva formació en llengües, se'm demanaven freqüentment traduccions de documents diversos (certificats d'exportació, passaports, fullets de divulgació científica, coneixements d'embarcament, etc.). Això em va dur a estudiar per a passar el prestigiós Diploma in Translation, del Chartered Institute of Linguists, que vaig aprovar el gener de 2007. Ara sóc membre d'aquesta organització professional, així com d'Aptic (Associació Professional de Traductors i Interprèts de Catalunya) i de Tremédica (Asociación Internacional de Traductores y Redactores de Medicina y Ciencias Afines).

Vaig començar a fer traduccions durant el meu temps lliure. Ara faig traduccions i correccions a jornada plena com a freelance per a diverses companyies al Regne Unit, França, Suïssa, Alemanya, els Estats Units, la República Txeca, Xile, Espanya i altres països.

Per raons òbvies i tot i que puc traduir una àmplia gama de textos, els meus preferits són els textos sobre medicina, veterinària i ciències relacionades. Amb ells em sento com a casa.

               Certificació professional de ProZ.com

·CAT      ESP      ENG      FRA

CVPDF

DADES ACADÈMIQUES

2007: Diploma in Translation (DipTrans) pel «Chartered Institute Of Linguists», Londres (títol de postgrau reconegut a nivell internacional).
2002-2004: Translation Combined Certificate & Diploma Course pel Words Language Services de Dublin, Irlanda
1986-1991: Llicenciada en Veterinària, per la Universitat Autònoma de Barcelona.

visualize.me

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

First ProZ.com Virtual Conference
Traducción Automática: pasado, presente y futuro (ProZ y MILEGA SL)
Traducción Especializada I (FEGILT, Fondo Social Europeo)
Traducción Técnica (FEGILT, Fondo Social Europeo)
Recursos y herramientas para la traducción
A translator's guide to the pharmaceutical industry (eCPD webinars)
Curso de dificultades de la traducción médica inglés-castellano (con Fernando Navarro)
Chemistry for Translators (eCPD Webinars)
Recursos de la Unión Europea para traductores (Asetrad)
Jornadas científicas y profesionales de traducción médica (Tremédica and APTIC)
2012 International Conference (ProZ)
Web 2.0 (AulaSIC)
Certificació SDL Trados

SDL Trados

IDIOMES

Anglès: Després d'haver viscut al sud d'Anglaterra durant gairebé nou anys, he perfeccionat fins a un nivell molt alt el meu domini de l'anglès, tant oral com escrit. Pel que fa a qualificacions acadèmiques, vaig passar el «Cambridge Certificate in Advanced English» a Exeter, Devon, amb «Grade A» i amb «a special mention for excellence in all aspects».
Francès: «Certificat d'études Francaises de L'Université de Lausanne». Un any vivint i treballant a Suïssa.
Italià: Advanced level (Grade A) per l' Exeter College, Regne Unit.
Castellà i català: Llengües maternes. Acreditacions: «Nivell C».

EXPERIÈNCIA LABORAL

Traduccions (de l’anglès i del francès al català o al castellà): més d'1.500.000 paraules (temes mèdics/veterinaris, temes tècnics, informàtica, màrqueting, medi ambient, educació, esport, alimentació i productes lactis, història)

2012-actualment: Local Project Manager per a MAPI Institute, companyia internacional amb seu a Lió, França, amb especial interès en l'avanç de l'ús d'avaluacions realitzades pels pacients i avaluacions clíniques a nivell mundial per a un ús i interpretació adequats entre cultures diverses.

2007-actualment: Traductora freelance: He traduït documents comercials I tècnics, articles científics, notícies, currículums, certificats mèdics, prospectes, petits llibres sobre educació, certificats d'exportació, passaports per a mascotes i articles sobre temes veterinaris.

També he impartit un curs d'anglès per a ambientòlegs (per al Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya -COAMB-), que he dissenyat jo mateixa.

2003- 2007: Veterinary Officer per al departament d'agricultura, ramaderia i pesca (Defra) del govern britànic.

Traduccions a temps parcial sobre literatura i història per a la Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya.

2001-2003: Official Veterinary Surgeon per al «Meat Hygiene Service» a Anglaterra. Com a responsable d'un equip d'inspectors i tècnics de la carn, la meva feina consistia a implementar les legislacions britànica i europea en aquest camp.

Traduccions a temps parcial sobre política internacional i drets humans de l'anglès al castellà per a Aldersgate, una residència per a gent gran als Estats Units, per al Franklin Township Food Bank, també als Estats Units i traduccions tècniques del francès al català i al castellà per a DICC Réalisations SA, empresa de construcció suïssa establerta a Lausanne.

A petició d'un equip d'inspectors de la Comissió Europea, vaig actuar com a intèrpret de l'anglès al francès i viceversa, quan aquests van venir a Exeter per comprovar el desenvolupament al Regne Unit de la política d'erradicació de l'Encefalitis Espongiforme Bovina (malaltia de les vaques boges).

2000-2001: Logistical Account Manager, Sparber Líneas Marítimas. La meva feina em requeria comunicar-me diàriament amb clients en francès, anglès i italià, tant per telèfon com per correu electrònic.

1997-1999: Official Veterinary Surgeon per al «Meat Hygiene Service» a Anglaterra. Com a responsable d'un equip d'inspectors i tècnics de la carn, la meva feina consistia a implementar les legislacions britànica i europea en aquest camp.

1993-1997: Professora d'Anàlisis Clíniques i d'Auxiliar Veterinària a l'Institut d'Estudis Aplicats (Idea). Mentre treballava amb Idea, també vaig escriure diversos articles per a la revista «Todo Perros».

CAT      ·ESP      ENG      FRA

Hacemos comprensibles los escritos de los médicos (a ciencia cierta)

En Words Together utilizamos nuestra experiencia y conocimientos para ayudar a los demás a mejorar la rentabilidad de sus propios negocios.

Servicios ofrecidos:

check Traducción del inglés, francés, castellano y catalán al catalán o castellano
check Corrección/revisión
check Edición
check Traducción inversa
check Entrevistas cognitivas

Campos de especialización:

Veterinaria

Medicina

Industria de la alimentación y productos lácteos

Ganadería

Zootecnia

Ciencia

Biología

Medio ambiente

Ecología

Cocina

Iolanda

Iolanda, veterinaria bilingüe con 16 años de experiencia, disfruta ahora la oportunidad de usar ambas habilidades al mismo tiempo.

Nuestras tarifas varían en función del tipo de proyecto, la combinación de idiomas, el grado de especialización del texto, el formato del documento original y los plazos de entrega. Si desea un presupuesto sin compromiso o tiene alguna pregunta, puede enviarme un correo electrónico o llamarme por teléfono o skype.

CAT     ·→ESP      ENG      FRA

Soy traductora autónoma y vivo en Vilanova i la Geltrú.

Estudié y estudio todavía idiomas, ya que es una de mis pasiones. Obtuve el Advanced Certificate en Exeter, Inglaterra, durante mi primera estancia en este país, que duró dos años. Anteriormente, había obtenido el Certificat d'études Françaises en la universidad de Lausanne, Suiza, donde viví durante algo más de un año. También en Exeter, obtuve el Advanced Level en italiano y, años más tarde, de nuevo en Inglaterra, empecé a estudiar alemán y chino mandarín.

También soy licenciada en veterinaria.

Después de licenciarme trabajé como veterinaria durante más de quince años en España (Cataluña y Canarias), Suiza (Lausanne) e Inglaterra (Exeter, Banbury y Gloucester). La mayor parte de mi carrera profesional, por tanto, se ha desarrollado en un ambiente internacional.

Durante gran parte de este periodo y debido a mi formación lingüística, se me pedía a menudo que tradujera documentos diversos (certificados de exportación, pasaportes, folletos de divulgación científica, conocimientos de embarque, etc.). Esto me condujo a estudiar para pasar el prestigioso Diploma in Translation, del Chartered Institute of Linguists, que aprobé en enero de 2007. Ahora soy miembro de esta organización profesional, así como de Aptic (Associació Professional de Traductors i Interprèts de Catalunya) y de Tremédica (Asociación Internacional de Traductores y Redactores de Medicina y Ciencias Afines).

Empecé a hacer traducciones durante el tiempo libre. Ahora trabajo haciendo traducciones y correcciones a jornada completa como freelance para diversas compañías en el Reino Unido, Francia, Suiza, Alemania, Estados Unidos, la República Checa, Chile, España y otros países.

Por razones obvias y aunque puedo traducir una amplia gama de textos, mis preferidos son los textos sobre medicina, veterinaria y ciencias relacionadas. Con ellos, me siento como en casa.

               Certificación profesional de ProZ.com

CAT      ·ESP      ENG      FRA

CVPDF

DATOS ACADÉMICOS

2007: Diploma in Translation (DipTrans) por el «Chartered Institute Of Linguists», Londres (título de posgrado reconocido a nivel internacional).
2002-2004: Translation Combined Certificate & Diploma Course por el Words Language Services de Dublín, Irlanda
1986-1991: Licenciada en Veterinaria, por la Universitat Autònoma de Barcelona.

visualize.me

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

First ProZ.com Virtual Conference
Traducción Automática: pasado, presente y futuro (ProZ y MILEGA SL)
Traducción Especializada I (FEGILT, Fondo Social Europeo)
Traducción Técnica (FEGILT, Fondo Social Europeo)
Recursos y herramientas para la traducción
A translator's guide to the pharmaceutical industry (eCPD webinars)
Curso de dificultades de la traducción médica inglés-castellano (con Fernando Navarro)
Chemistry for Translators (eCPD Webinars)
Recursos de la Unión Europea para traductores (Asetrad)
Jornadas científicas y profesionales de traducción médica (Tremédica and APTIC)
2012 International Conference (ProZ)
Web 2.0 (AulaSIC)
Certificación SDL Trados

SDL Trados

IDIOMAS

Inglés: Tras haber vivido y trabajado en el sur de Inglaterra durante casi nueve años, he perfeccionado hasta un muy alto nivel mi dominio del inglés, tanto oral como escrito. Por lo que a calificaciones académicas se refiere, pasé el «Cambridge Certificate in Advanced English» en Exeter, Devon, con «Grade A» y con «a special mention for excellence in all aspects».
Francés: «Certificat d'études Francaises de L'Université de Lausanne». Un año viviendo y trabajando en Suiza.
Italiano: Advanced level (Grade A) por el Exeter College, Reino Unido.
Castellano y catalán: Lenguas maternas. Acreditaciones: «Nivell C».

EXPERIENCIA LABORAL

Traducciones (del inglés y francés al castellano o catalán): más de 1 500 000 palabras (temas médicos/veterinarios, temas técnicos, informática, marketing, medio ambiente, educación, deporte, alimentación y productos lácteos, historia).

2012-actualmente: Local Project Manager para MAPI Institute, compañía internacional con sede en Lyon, Francia, con especial interés en el avance del uso de evaluaciones realizadas por los pacientes y evaluaciones clínicas a nivel mundial para un uso e interpretación adecuados entre culturas diversas.

2007-actualmente: actualmente trabajo como traductora freelance. He traducido documentos comerciales y técnicos, artículos científicos, noticias, currículos, certificados médicos, prospectos, libretos sobre educación, certificados de exportación, pasaportes para mascotas y artículos sobre temas veterinarios.

También he impartido un curso de inglés para ambientólogos (para el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya - COAMB), que he diseñado yo misma.

2003- 2007: Veterinary Officer para el departamento de agricultura, ganadería y pesca (Defra) del gobierno británico.

Traducciones a tiempo parcial sobre literatura y historia para la “Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya”.

2001-2003: Official Veterinary Surgeon para el «Meat Hygiene Service» en Inglaterra. Como responsable de un equipo de inspectores y técnicos de la carne, mi trabajo consistía en implementar las legislaciones británica y europea en este campo.

Traducciones a tiempo parcial sobre política internacional y derechos humanos del inglés al castellano para Aldersgate, una residencia para ancianos de los Estados Unidos, para el Franklin Township Food Bank, también en los Estados Unidos y traducciones técnicas del francés al catalán y al castellano para DICC Réalisations SA, empresa de construcción suiza establecida en Lausanne.

A petición de un equipo de inspectores de la Comisión Europea, actué como intérprete del inglés al francés y viceversa, cuando éstos vinieron a Exeter para comprobar el desarrollo en el Reino Unido de la política de erradicación de la Encefalitis Espongiforme Bovina (enfermedad de las vacas locas).

2000-2001: Logistical Account Manager, Sparber Líneas Marítimas. Mi trabajo requería la comunicación diaria con clientes en inglés, francés e italiano, tanto por teléfono como por correo electrónico.

1993-1997: Profesora de Análisis Clínicos y de Auxiliar Veterinaria en el Instituto de Estudios Aplicados (Idea). Mientras trabajaba con Idea, también escribí varios artículos para la revista «Todo Perros».

CAT      ESP      ·ENG      FRA

Making Doctors' writing understandable (straight from the horse's mouth)

At Words Together we can use our experience and knowledge to help others improve the cost effectiveness of their own companies.

Services offered:

check Translations from English, French, Catalan and Spanish into Spanish or Catalan.
check Proofreading
check Copyediting
check Back translation
check Cognitive debriefing

Fields of specialization:

Veterinary Science

Medicine

Food & Dairy

Livestock

Animal Husbandry

Science

Biology

Environment

Ecology

Cooking/Culinary

Iolanda

A Veterinary Surgeon with 16 years experience and a bilingually-wired brain from birth, Iolanda now enjoys being able to put both skills to use at the same time.

Our rates vary depending on the type of project, language combination, degree of specialization of the text, formatting of the original document and deadline. If you want a quote or have a question, please send me an email or call me by phone or skype.

CAT      ESP      ·ENG      FRA

I am a freelance translator and I live in Vilanova i la Geltrú (Spain).

I studied, and still study languages, since it is one of my passions. I obtained the Advanced Certificate in English in Exeter, UK, during my first stay in this country, which lasted two years. Previously, I had obtained the Certificat d'études Françaises at the University of Lausanne, Switzerland, where I lived for just over a year. I obtained my Advanced Level in Italian also in Exeter, and a few years later, back in the UK, I began to study German and Mandarin Chinese.

I am also a Veterinary Surgeon.

After graduating I worked as a veterinary surgeon for over fifteen years in Spain (Catalonia and the Canary Islands), Switzerland (Lausanne) and the UK (Exeter, Banbury and Gloucester). Most of my career, therefore, was spent in an international environment.

For much of this period, and because of my linguistic background, I was frequently asked to produce translations of different kinds of documentation (Export certificates, Pets passports, Scientific leaflets, Bills of lading, etc.). This led me to study for the prestigious Diploma in Translation, from the Chartered Institute of Linguists, which I passed in January 2007. I am now a member of this professional body, as well as Aptic (Associació Professional de Traductors i Interprèts de Catalunya) and Tremédica (Asociación Internacional de Traductores y Redactores de Medicina y Ciencias Afines).

I started freelancing in my spare time. I now carry out freelance translation and proofreading work full-time for a range of companies in the United Kingdom, France, Switzerland, Germany, USA, Czech Republic, Chile, Spain and other countries.

For obvious reasons, and although I can translate a wide range of texts, my favorite are the medical, veterinary and related sciences texts. With them, I feel at home.

               ProZ.com certified PRO

CAT      ESP      ·ENG      FRA

CVPDF

EDUCATION

2007-: Diploma in Translation (DipTrans), “Chartered Institute Of Linguists”, London.
2002-2004: Translation Combined Certificate & Diploma Course, Words Language Services of Dublin, Ireland.
1986-1991: Degree in Veterinary Science from the Autonomous University of Barcelona, Spain.

visualize.me

ADDITIONAL TRAINING

First ProZ.com Virtual Conference
Traducción Automática: pasado, presente y futuro (ProZ and MILEGA SL)
Traducción Especializada I (FEGILT, Fondo Social Europeo)
Traducción Técnica (FEGILT, Fondo Social Europeo)
Recursos y herramientas para la traducción
A translator's guide to the pharmaceutical industry (eCPD webinars)
Curso de dificultades de la traducción médica inglés-castellano (with Fernando Navarro)
Chemistry for Translators (eCPD Webinars)
Recursos de la Unión Europea para traductores (Asetrad)
Jornadas científicas y profesionales de traducción médica (Tremédica and APTIC)
2012 International Conference (ProZ)
Web 2.0 (AulaSIC)
SDL Trados certified

SDL Trados

LANGUAGES

English: Near-native command of the English language, due to nearly nine years of residence in England, until December 2007. Cambridge Certificate in Advanced English (Grade A), which I passed with a special mention for excellence in all aspects.
French: “Certificat d'études Francaises de L'Université de Lausanne”. One year living and working in Lausanne, Switzerland.
Italian: Advanced level (Grade A), Exeter College, United Kingdom.
Spanish and Catalan: Mother tongues. Accreditations: “Nivell C” de català.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Translations (from English and French into Spanish or Catalan) to date: more than 1,500,000 words (medical/veterinary subjects, technical, IT, marketing, environment, education, sports, food & dairy, history)

2012-currently: Local Project Manager for MAPI Institute, an international company located in Lyon, France, with a special interest in advancing the worldwide use of patient-reported and clinical assessments for appropriate cross-cultural use and interpretation.

2007-currently: Full-time Freelance translator. I have translated commercial and technical documents, scientific articles, reports, press releases, CVs/resumes, physician interview transcripts, medical certifications, medical school transcripts, excerpts of clinical guidelines, booklets and leaflets on education, export certificates, pet passports and articles on veterinary subjects.

I have also imparted a course of English for Environmentalists (for the Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya - COAMB), which I designed.

2003- 2007: Veterinary Officer for the Department of Environment, Food and Rural Affairs (Defra). As well as general veterinary duties this government role involved the creation, revision and proofing of official documentation on an almost daily basis.

Whilst working as a VO I did some literature and history part-time translations from Catalan into English for the Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya.

2001-2003: “OVS” (Official Veterinary Surgeon) for the MHS (Meat Hygiene Service) in the Midlands. My job as a senior manager entailed great attention to detail in the exact phrasing of official documentation and the careful negotiation of difficult situations.

Whilst working as an OVS and a VO I did a range of part-time technical translations from French into Spanish and Catalan for DICC REALISATIONS SA, a Swiss building firm in Lausanne and translations on International Policy & Human Rights from English into Spanish for Aldersgate and The Franklin Township Food Bank, both charities based in the USA.

At the request of a team of inspectors from the European Commission, I acted as an interpreter from English into French and vice versa, when they came to Exeter to see how the UK was coping with the policy of eradication of bovine spongiform encephalitis (mad cow disease).

2000-2001: Logistical Account Manager, As an integral part of my duties, I communicated on a daily basis in English, French and Italian, both in writing and orally.

1997-1999: OVS. I was responsible for the co-ordination of a team of inspectors and technicians whose job it was to implement British and European legislation on Food Hygiene.

1993-1997: Teacher of Clinical Veterinary Analysis at the Instituto de Estudios Aplicados (Idea) in Barcelona, Spain. I also contributed some articles to the periodical “Todo Perros”.

CAT      ESP      ENG      ·FRA

Nous faisons l'écriture du docteur compréhensible (de source sûre)

À Words Together nous utilisons notre expérience et connaissances pour aider d'autres à améliorer le rendement de leurs entreprises.

Services offerts :

check traductions de l'anglais, du français, de l'espagnol et du catalan vers le catalan où l'espagnol.
check Correction/révision
check Édition
check Traduction inverse
check Interviews cognitives

Domaines de spécialisation :

Médecine vétérinaire

Médecine

Produits alimentaires et laitiers

Bétail/élevage

Zootechnie

Science

Biologie

Environnement

écologie

Cuisine/culinaire

Iolanda

Iolanda, vétérinaire bilingue avec 16 ans d'expérience, bénéficie désormais de la possibilité d'utiliser les deux compétences en même temps.

Nos tarifs varient en fonction du type de projet, de la combinaison de langues, du degré de spécialisation du texte, du formatage du document original et des délais de livraisons impartis. Si vous souhaitez obtenir un devis ou avez une question à me poser, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou à m'appeler par Skype.

CAT      ESP      ENG      ·FRA

Je suis traductrice freelance et j'habite à Vilanova i la Geltrú, une ville dynamique et en rapide expansion sur la côte méditerranénne, à mi-chemin entre Barcelone et Tarragone.

J'ai étudié et étudie encore les langues, par passion. J'ai obtenu mon Advanced Certificate in English à Exeter, au Royaume-Uni, durant mon premier séjour dans ce pays, qui a duré deux ans. Auparavant, j'avais obtenu un Certificat d'études Françaises à l'Université de Lausanne, en Suisse, où j'ai habité pendant presque une année. J'ai aussi réussi mon Advanced Level in Italian à Exeter et, quelques années plus tard, de retour au Royaume-Uni, j'ai commencé à étudier l'allemand et le mandarin.

Je suis aussi vétérinaire de formation.

Après mes études, j'ai travaillé comme vétérinaire pendant plus de quinze ans en Espagne (en Catalogne et aux Canaries), en Suisse (Lausanne) et au Royaume-Uni (Exeter, Banbury et Gloucester). L'essentiel de ma carrière professionnel s'est donc déroulé dans un environnement international.

Au cours de cette période et du fait de ma formation linguistique, on m'a souvent demandé de faire des traductions de différents types de documents (des certificats d'exportation, des passeports pour les animaux, des brochures scientifiques, des cartes d'embarquement, etc.). Cela m'a conduit à étudier pour passer le prestigieux diplôme en traduction du Chartered Institute of Linguists, que j'ai obtenu en janvier 2007. Maintenant, je suis membre de cette organisation professionnelle, ainsi que de l'Aptic (Associació Professional de Traductors i Interprèts de Catalunya) et de la Tremédica (Asociación Internacional de Traductores y Redactores de Medicina y Ciencias Afines).

J'ai commencé à traduire pendant mes temps libres. Maintenant j'effectue des traductions et des corrections freelance à plein temps pour plusieurs entreprises au Royaume-Uni, en France, en Suisse, en Allemagne, aux états-Unis, en République Tchèque, au Chili, en Espagne et dans d'autres pays.

Pour des raisons évidentes, et bien que je puisse traduire un large éventail de textes, mes préférés sont les textes ayant trait à la médecine, à la médecine vétérinaire et aux sciences connexes. Avec eux, je me sens chez moi.

               Certification professionnelle de ProZ.com

CAT      ESP      ENG      ·FRA

CVPDF

ÉDUCATION

2007 : Diploma in Translation (DipTrans) à l'Institute Of Linguists, Londres.
2002-2004 : Translation Combined Certificate & Diploma Course au Words Language Services à Dublin, Eire.
1986-1991 : Diplôme vétérinaire de l'Université Autonome de Barcelone.

visualize.me

FORMATION COMPLÉMENTAIRE

First ProZ.com Virtual Conference
Traducción Automática: pasado, presente y futuro
Traducción Especializada I
Traducción Técnica
Recursos y herramientas para la traducción (ressources et outils pour la traduction)
A translator's guide to the pharmaceutical industry (eCPD webinars)
Curso de dificultades de la traducción médica inglés-castellano (avec Fernando Navarro)
Chemistry for Translators (eCPD Webinars)
A translator's guide to the pharmaceutical industry (eCPD Webinars)
Curso de dificultades de la traducción médica inglés-castellano (avec Fernando Navarro)
Recursos de la Unión Europea para traductores (Asetrad)
Chemistry for Translators (eCPD Webinars)
Jornadas científicas y profesionales de traducción médica (Tremédica et APTIC)
2012 International Conference
Web 2.0 (AulaSIC)
Certifiée en SDL Trados

SDL Trados

LANGUES

Anglais : Cambridge Certificate in Advanced English (Grade A), j'ai obtenu une « special mention for excellence in all aspects ». J'ai habité en Angleterre pendant presque neuf ans, jusqu'à fin 2007.
Français : Certificat d'études françaises de L'Université de Lausanne. J'ai travaillé un an à Lausanne.
Italien : « A » level (Grade A) Exeter College, U.K.
Espagnol et Catalan : Langues maternelles.

EXPÉRIENCE

Traductions (du français où l’anglais vers l’espagnol ou catalan) à ce jour : plus de 1.500.000 mots (sujets médicaux/vétérinaires, sujets techniques, informatique, marketing, environnement, éducation, essais de médicaments, sports, aliments et produits laitiers, histoire)

2012-aujourd'hui : Gestionnaire de projet local pour le MAPI institute, société multinationale basée à Lyon, France, spécialisée dans l'avancement de l'usage des auto-évaluations des patients et des évaluations cliniques en vue d'utilisations et d'interprétation interculturelles plus appropriées.

2007-aujourd'hui : Traductrice indépendante : J'ai traduit des documents commerciaux et techniques : articles scientifiques, rapports, communiqués de presse, CV, certificats médicaux, brochures, dépliants, certificats d'exportation, passeports pour animaux de compagnie, ainsi que des articles sur des sujets vétérinaires

J'ai aussi donné un cours d'anglais pour des écologistes (pour le Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, COAMB), que j'ai moi-même élaboré.

2003-2007 : Veterinary Officer (VO) pour le « Department of Environment, Food and Rural Affairs » (DEFRA). Mes fonctions générales en tant que vétérinaire m'amenaient á créer, réviser et corriger de la documentation officielle presque quotidiennement.

Pendant que je travaillais comme VO, j'ai effectué des traductions du catalan à l'anglais pour la « Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya ».

2001-2003 : OVS (Official Veterinary Surgeon) pour le « Meat Hygiene Service » (MHS) en Angleterre. Mon travail comme cadre supérieur m'obligeait à porter une grande attention au détail pour rédiger de la documentation officielle et à aborder prudemment des situations difficiles.

Tout en travaillant en tant que OVS et VO j'ai fait une série de traductions techniques à temps partiel du français vers l'espagnol et le catalan pour DICC REALISATIONS SA, une entreprise de construction suisse à Lausanne. J'ai aussi fait des traductions de l'anglais à l'espagnol pour « Aldersgate » et « The Franklin Township Food Bank », deux organisations caritatives aux états-Unis.

À la demande d'une équipe d'inspecteurs de la Commission européenne, j'ai agi comme un interprète de l'anglais vers le français et vice versa, quand ils sont venus à Exeter pour voir comment la politique d'éradication de l'encéphalopathie spongiforme bovine (maladie de la vache folle) se déroulée au Royaume-Uni.

2000-2001 : Logistical Account Manager, Sparber Líneas Marítimas. Entre autres tâches, je devais communiquer tous les jours avec des clients en anglais, français et italien, par écrit et oralement.

1997-1999 : OVS. J'étais responsable de la coordination d'une équipe d'inspecteurs et de techniciens qui devaient implémenter la législation anglaise et européenne sur l'hygiène alimentaire.

En même temps, j'étais traductrice indépendante à temps partiel et faisais des traductions de l'anglais à l'espagnol et au catalan pour quelques agences de traduction (Nova, Target).

1993-1997 : Professeur d'Analyses cliniques vétérinaire, « Instituto de Estudios Aplicados » (Idea) à Barcelone, Espagne. J'ai écrit aussi des articles pour le magazine « Todo Perros ».